Duidelijke communicatie en een correcte spelling zijn belangrijk

Een zorgvuldig geschreven tekst met een prettige stijl en foutloze spelling is van groot belang. Dat geldt zowel voor grote en kleine bedrijven als voor particulieren. Een goede tekst zegt immers het nodige over degene die erachter zit. Wie correct en aangenaam schrijft, zal ook wel correct en aangenaam zijn, ervaart de ontvanger van de boodschap. Die eerste indruk is goud waard! De praktijk leert dat mensen vaak over hun eigen fouten heen lezen, hoe precies ze ook proberen te zijn. De spellingcorrectie van Word lijkt handig, maar houdt geen rekening met de context waarin een woord is gebruikt. Hierdoor is het nooit een garantie voor een foutloze tekst, en de stijl wordt er al helemaal niet door gecontroleerd. Natuurlijk wilt u qua taal en stijl professioneel en betrouwbaar voor de dag komen, met een sterke en duidelijke boodschap. Die zekerheid krijgt u als u met mij in zee gaat. Ik let bij het corrigeren op veel dingen tegelijk: spelling, grammatica, een juist gebruik van leestekens, tegenstrijdigheden, stijlfouten, afbrekingen en logische zinsbouw. Daarnaast streef ik naar begrijpelijke taal. Moeilijk leesbare, te lange zinnen zet ik waar nodig om naar een overzichtelijk en goed leesbaar geheel. Vakinhoudelijk bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk, dat begrijpt u.